No.32,43,385
2022/4/18-
for San-A Parco city, Okinawa convention center, Chatan town weekday Sat, Sun, Hol
for Naha bus terminal, Tomigusuku Eigyosho weekday Sat, Sun, Hol
Route number and notices... 32 32 32 32 32 43 385 43 43 385 385 43 385 43 385 385 43 43 43 385 32 385 32 43 43 43 43 385 32 32 385 385
Fare Bus stops
¥ Tomigusuku Eigyosho ・・・ ・・・ ・・・ 600 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1423 ・・・ 1525 ・・・ 1600 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Unten Menkyo center-mae ・・・ ・・・ ・・・ 601 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1424 ・・・ 1526 ・・・ 1601 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Michi-no-Eki Toyosaki ・・・ ・・・ ・・・ 602 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1425 ・・・ 1527 ・・・ 1602 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Outlet mall Ashibinaa-mae ・・・ ・・・ ・・・ 602 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1426 ・・・ 1528 ・・・ 1603 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Toyosaki-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 603 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1427 ・・・ 1529 ・・・ 1604 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Onaga-kita ・・・ ・・・ ・・・ 604 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1428 ・・・ 1530 ・・・ 1605 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Yone-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 606 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1430 ・・・ 1532 ・・・ 1607 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 Zayasu-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 607 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1430 ・・・ 1532 ・・・ 1607 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Iraha ・・・ ・・・ ・・・ 608 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1431 ・・・ 1533 ・・・ 1608 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 Ganaha ・・・ ・・・ ・・・ 609 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 ・・・ 1534 ・・・ 1609 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Nakachi ・・・ ・・・ ・・・ 610 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1433 ・・・ 1535 ・・・ 1610 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
250 Takara ・・・ ・・・ ・・・ 611 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1435 ・・・ 1537 ・・・ 1612 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Uebaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 612 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1436 ・・・ 1538 ・・・ 1613 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Shinmachi-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 613 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1437 ・・・ 1539 ・・・ 1614 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Daini-gate ・・・ ・・・ ・・・ 614 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1438 ・・・ 1540 ・・・ 1615 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Akamine Sta. ・・・ ・・・ ・・・ 615 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1441 ・・・ 1543 ・・・ 1618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Akamine Asatobaru ・・・ ・・・ ・・・ 616 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1442 ・・・ 1544 ・・・ 1619 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Oroku Sta. ・・・ ・・・ ・・・ 618 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1443 ・・・ 1545 ・・・ 1620 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Tabaru ・・・ ・・・ ・・・ 619 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1444 ・・・ 1546 ・・・ 1621 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Nahanishi Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ 620 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1446 ・・・ 1548 ・・・ 1623 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Kanagusuku ・・・ ・・・ ・・・ 621 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1447 ・・・ 1549 ・・・ 1624 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ ・・・ 622 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1448 ・・・ 1550 ・・・ 1625 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
390 Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ 623 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1449 ・・・ 1551 ・・・ 1626 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 420 Naha bus terminal 545 605 618 625 638 745 820 850 923 925 1000 1025 1150 1333 1330 1400 1405 1430 1453 1500 1555 1625 1630 1705 1725 1740 1810 1820 1825 1905 2015 2145
240 470 Kencho-kitaguchi 546 606 619 626 639 747 822 852 925 927 1002 1027 1152 1335 1332 1402 1407 1432 1455 1502 1557 1627 1632 1707 1727 1742 1812 1822 1827 1907 2017 2147
240 470 Norin Chukin-mae 547 607 620 628 641 749 824 854 927 929 1029 1337 1404 1409 1434 1457 1504 1559 1634 1709 1729 1744 1814 1829 1909
240 500 Wakamatsu-iriguchi 548 608 621 629 642 750 827 855 928 932 1030 1338 1407 1410 1435 1458 1507 1600 1635 1710 1730 1745 1815 1830 1910
240 500 Tomaritakahashi 550 610 623 631 644 753 830 858 931 935 1033 1341 1410 1413 1438 1501 1510 1603 1638 1713 1733 1748 1818 1833 1913
240 Kumoji Kominkan-mae 1004 1154 1334 1629 1824 2019 2149
240 Miebashi Sta. 1006 1156 1336 1631 1827 2021 2151
240 Makishi Koen-mae 1007 1157 1337 1632 1828 2022 2152
240 Asato 1011 1201 1341 1636 1832 2025 2155
240 Sogenji 1012 1202 1342 1637 1833 2026 2156
240 Nakanohashi 1013 1203 1343 1638 1834 2027 2157
240 Tomaritakahashi 1015 1205 1345 1640 1836 2029 2158
240 560 Uenoya 553 613 626 634 647 757 831 902 935 936 1016 1037 1206 1345 1346 1411 1417 1442 1505 1511 1607 1641 1642 1717 1737 1752 1822 1837 1837 1916 2030 2159
240 560 Daiichi-Ameku 553 613 626 634 647 757 831 902 935 936 1017 1037 1207 1345 1347 1412 1417 1442 1505 1512 1607 1642 1642 1717 1737 1752 1822 1839 1838 1916 2032 2200
240 560 Ameku 553 613 626 634 647 757 832 902 935 937 1018 1037 1208 1345 1348 1413 1417 1442 1505 1513 1607 1643 1642 1717 1737 1752 1822 1840 1839 1916 2033 2201
240 560 Aja 554 614 627 635 648 758 833 903 936 938 1019 1038 1209 1346 1349 1414 1418 1443 1506 1514 1608 1644 1643 1718 1738 1753 1823 1841 1841 1917 2034 2202
240 560 Ajabashi 555 615 628 637 649 800 834 905 938 939 1021 1040 1211 1348 1351 1416 1420 1445 1508 1516 1610 1646 1645 1720 1740 1755 1825 1843 1843 1919 2036 2203
290 590 Jitchaku 556 616 629 638 650 801 835 906 939 940 1022 1041 1212 1349 1352 1417 1421 1446 1509 1517 1611 1647 1646 1721 1741 1756 1826 1844 1845 1920 2037 2204
290 Kokuritsu Gekijo-mae 651 837 942 1024 1043 1214 1351 1354 1420 1448 1520 1649 1847 2040 2206
310 Oroshi Shogyo Danchi-mae 653 840 945 1027 1045 1217 1353 1357 1422 1450 1522 1652 1850 2043 2208
390 San-A Parco city-mae 656 850 955 1035 1048 1225 1356 1405 1430 1453 1530 1700 1900 2050 2215
400 Minatogawa Sachibaru 658 ・・・ ・・・ ・・・ 1049 ・・・ 1357 ・・・ ・・・ 1454 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 590 Daiichi-Nakanishi 557 617 630 639 802 ・・・ 907 940 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1422 1510 ・・・ 1612 ・・・ 1647 1722 1742 1757 1827 ・・・ 1847 1921 ・・・ ・・・
360 630 Nakanishi 558 618 631 640 803 ・・・ 908 941 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1423 1511 ・・・ 1613 ・・・ 1648 1723 1743 1758 1828 ・・・ 1848 1922 ・・・ ・・・
360 630 Miyagi 559 619 632 641 804 ・・・ 909 942 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1424 1512 ・・・ 1614 ・・・ 1649 1724 1744 1759 1829 ・・・ 1849 1923 ・・・ ・・・
360 630 Yafuso 600 620 633 642 805 ・・・ 911 944 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1426 1513 ・・・ 1615 ・・・ 1650 1725 1745 1800 1830 ・・・ 1851 1925 ・・・ ・・・
400 660 Gusukuma 601 621 634 643 806 ・・・ 912 945 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1427 1514 ・・・ 1616 ・・・ 1651 1726 1746 1801 1831 ・・・ 1852 1926 ・・・ ・・・
400 660 Daini-Gusukuma 602 622 635 644 700 808 ・・・ 913 946 ・・・ ・・・ 1050 ・・・ 1358 ・・・ ・・・ 1428 1455 1515 ・・・ 1617 ・・・ 1652 1727 1747 1802 1832 ・・・ 1853 1928 ・・・ ・・・
460 740 Minatogawa 603 623 636 645 701 809 ・・・ 914 947 ・・・ ・・・ 1051 ・・・ 1359 ・・・ ・・・ 1429 1456 1516 ・・・ 1618 ・・・ 1653 1728 1748 1803 1833 ・・・ 1855 1929 ・・・ ・・・
460 740 Daiichi-Makiminato 604 624 637 646 702 810 ・・・ 915 948 ・・・ ・・・ 1053 ・・・ 1401 ・・・ ・・・ 1431 1458 1517 ・・・ 1619 ・・・ 1654 1729 1749 1804 1834 ・・・ 1857 1931 ・・・ ・・・
460 740 Makiminato 605 625 638 648 703 811 ・・・ 917 950 ・・・ ・・・ 1055 ・・・ 1403 ・・・ ・・・ 1433 1500 1519 ・・・ 1621 ・・・ 1656 1731 1751 1806 1836 ・・・ 1859 1933 ・・・ ・・・
490 740 Uchidomari 607 627 640 651 705 813 ・・・ 919 952 ・・・ ・・・ 1058 ・・・ 1406 ・・・ ・・・ 1436 1503 1522 ・・・ 1624 ・・・ 1659 1734 1754 1809 1839 ・・・ 1901 1935 ・・・ ・・・
490 740 Ojana 630 654 708 815 ・・・ 923 956 ・・・ ・・・ 1101 ・・・ 1409 ・・・ ・・・ 1439 1506 1525 ・・・ 1627 ・・・ 1702 1737 1757 1812 1842 ・・・ 1938 ・・・ ・・・
540 850 Mashiki 631 655 709 816 ・・・ 924 957 ・・・ ・・・ 1102 ・・・ 1410 ・・・ ・・・ 1440 1507 1526 ・・・ 1628 ・・・ 1703 1739 1759 1814 1844 ・・・ 1940 ・・・ ・・・
540 850 Daini-Mashiki 631 655 709 816 ・・・ 924 957 ・・・ ・・・ 1102 ・・・ 1410 ・・・ ・・・ 1440 1507 1526 ・・・ 1629 ・・・ 1704 1741 1801 1816 1844 ・・・ 1942 ・・・ ・・・
540 850 Ginowan Koko-mae 632 656 710 817 ・・・ 925 958 ・・・ ・・・ 1103 ・・・ 1411 ・・・ ・・・ 1441 1508 1527 ・・・ 1631 ・・・ 1706 1743 1803 1818 1846 ・・・ 1944 ・・・ ・・・
490 Uchidomari Kominkan-mae 608 641 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1903 ・・・ ・・・
490 Kanekubaru 610 643 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1906 ・・・ ・・・
540 850 Convention center-mae 613 634 646 658 712 819 ・・・ 929 1000 ・・・ ・・・ 1105 ・・・ 1413 ・・・ ・・・ 1443 1510 1529 ・・・ 1633 ・・・ 1708 1745 1805 1820 1848 ・・・ 1911 1947 ・・・ ・・・
540 850 Ginowan Shiei Kyujo-mae 616 637 649 700 714 820 ・・・ 930 1001 ・・・ ・・・ 1106 ・・・ 1414 ・・・ ・・・ 1444 1511 1530 ・・・ 1635 ・・・ 1710 1747 1807 1822 1850 ・・・ 1915 1950 ・・・ ・・・
540 850 Mashiki Chushajo 620 640 653 705 719 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ 1715 ・・・ 1920 1955 ・・・ ・・・
540 850 Ken-ei Oyama Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 821 ・・・ 931 1002 ・・・ ・・・ 1107 ・・・ 1415 ・・・ ・・・ 1445 1512 1531 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1749 1809 1824 1852 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 870 Rojin home Aiseien-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 822 ・・・ 932 1003 ・・・ ・・・ 1108 ・・・ 1416 ・・・ ・・・ 1446 1513 1532 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1751 1811 1826 1854 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
600 870 Shiei Isa Jutaku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 824 ・・・ 934 1005 ・・・ ・・・ 1110 ・・・ 1418 ・・・ ・・・ 1448 1515 1534 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1753 1813 1828 1856 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 880 Ginowanshi Nokyo-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 826 ・・・ 936 1007 ・・・ ・・・ 1112 ・・・ 1420 ・・・ ・・・ 1450 1517 1536 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1755 1815 1830 1858 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 880 Isahama ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 829 ・・・ 939 1010 ・・・ ・・・ 1115 ・・・ 1423 ・・・ ・・・ 1453 1520 1539 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1759 1819 1834 1902 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
640 880 Kitamae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 831 ・・・ 940 1011 ・・・ ・・・ 1116 ・・・ 1424 ・・・ ・・・ 1454 1521 1541 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1801 1821 1836 1904 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
670 920 Chatan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 833 ・・・ 942 1013 ・・・ ・・・ 1118 ・・・ 1426 ・・・ ・・・ 1456 1523 1543 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1803 1823 1838 1906 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
690 940 Jargaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 835 ・・・ 944 1015 ・・・ ・・・ 1120 ・・・ 1428 ・・・ ・・・ 1458 1525 1545 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1806 1826 1841 1909 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Mihama american village-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 837 ・・・ 945 1016 ・・・ ・・・ 1121 ・・・ 1429 ・・・ ・・・ 1459 1526 1547 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1808 1828 1843 1911 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Kuwae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 839 ・・・ 946 1017 ・・・ ・・・ 1122 ・・・ 1430 ・・・ ・・・ 1501 1527 1549 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1810 1830 1845 1913 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Daiichi-Ihei ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 841 ・・・ 947 1018 ・・・ ・・・ 1123 ・・・ 1431 ・・・ ・・・ 1503 1528 1551 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1813 1833 1848 1915 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Ireibaru Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 844 ・・・ 949 1020 ・・・ ・・・ 1125 ・・・ 1433 ・・・ ・・・ 1505 1530 1553 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1815 1835 1850 1916 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
740 1000 Chatancho Yakuba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 849 ・・・ 954 1025 ・・・ ・・・ 1130 ・・・ 1438 ・・・ ・・・ 1510 1535 1558 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1820 1840 1855 1920 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・