Okinawa city bus Hokubu (North) route
2022/4/1-
for north area of Okinawa city Weekday, Saturday
Route number and notices... H H H H H H H
Fare Bus stops * *
¥ Chubu Kosan & Okinawa Shiyakusho-mae ・・・ 826 1018 1204 1340 1536 1734
200 Koza Shin-yo Kinko Goya Shiten-mae ・・・ 836 1026 1212 1348 1544 1744
200 BC Koza (municipal library) ・・・ 838 1028 1214 1350 1546 1746
200 Okinawa Shimin Kaikan 840 1030 1216 1352 1548 1748
200 Misato Danchi ・・・ 844 1034 1220 1356 1552 1752
200 Memorial hall Okinawa-mae ・・・ 846 1036 1222 1358 1554 1754
200 Misaki Tokubetsu Shien Gakko-mae ・・・ 850 1038 1224 1400 1556 1758
200 Xystus Misato ・・・ 851 1039 1225 1401 1557 1759
200 Chubu Tatamiten ・・・ 853 1041 1227 1403 1559 1801
200 Chibana Rokuchome ・・・ 856 1043 1229 1405 1602 1805
200 Nakagami Byoin ・・・ 859 1045 1231 1407 1605 1809
200 Noborikawa Sanchome ・・・ 901 1047 1233 1409 1607 1811
200 Yoshimoto Kogyo-mae ・・・ 903 1049 1235 1411 1609 1814
200 Kitami Shogakko ・・・ 906 1052 1238 1414 1613 1818
200 Mine Jutaku Setsubi-mae ・・・ 907 1053 1239 1415 1614 1819
200 Kabushikigaisha Sanwa house-mae ・・・ 908 1054 1240 1416 1615 1820
200 Kushibaru 725 910 1056 1242 1418 1617 1822
200 Kitami Danchi 728 912 1058 1244 1420 1619 ・・・
200 Ikehara Kominkan 729 913 1059 1245 1421 1620 ・・・
200 Okinawa Hino Jidosha Chubu Eigyosho-mae 734 915 1101 1247 1423 1623 ・・・
200 Noborikawa Basutei 736 917 1103 1249 1425 1625 ・・・
200 Champuru Ichiba 742 923 1109 1255 1431 1631 ・・・
200 Kariyushien-mae 747 928 1114 1300 1436 1637 ・・・
200 Chibana clinic 749 930 1116 1302 1438 1639 ・・・
200 Chibana Jujiro 753 933 1119 1305 1441 1644 ・・・
200 morliaclassic Okinawa Geihinkan 755 935 1121 1307 1443 1647 ・・・
200 Nakamoto Kogyo-mae 758 938 1124 1310 1446 1652 ・・・
200 Chubu Kanko bus-mae 759 939 1125 1311 1447 1653 ・・・
200 Okinawa Shimin Kaikan 801 941 1127 1313 1449 1655 ・・・
200 BC Koza (municipal library) 803 943 1129 1315 1451 1657 ・・・
200 Music town 809 947 1133 1319 1455 1703 ・・・
200 Chubu Kosan & Okinawa Shiyakusho-mae 816 953 1139 1325 1501 1709 ・・・