Nanjo City bus D route, F3 route
2022/4/1-
Nanjo city west area in morning Weekday
Nanjo city west area in afternoon Weekday
Route number and notices... D1 D1
Fare Bus stops
¥ Nanjo Shiyakusho 650 735
300 Shinzatobira 651 736
300 Shita-Oyakebaru 651 736
300 Oyakebaru-iriguchi 652 737
300 Oyakebaru 653 738
300 Tsukishiro-no-Machi-iriguchi 654 739
300 Kakinohana 655 740
300 Nakandakari 655 740
300 Hyakuna-iriguchi 656 741
300 Hyakuna 657 742
300 Hyakuna bus terminal-mae 659 744
300 Kachabaru 659 744
300 Tamagusuku 700 745
300 Nakayama 701 746
300 Nakayama-iriguchi 702 747
300 Fusato 703 748
300 O-iriguchi 704 749
300 Horikawa-iriguchi 706 751
300 Shikenbaru Kominkan-mae 707 752
300 Ojima 709 754
300 Shikenbaru-iriguchi 710 755
300 Shikenbaru 711 756
300 Fusato 713 758
300 Fusato 713 758
300 Tamagusuku Chugakko-mae 714 759
300 Tamagusuku Shogakko-mae 715 800
300 Tamagusuku Kodomoen 802
300 Daini-Kirabaru 719 804
300 Kohitsuji Hoikuen-mae 720 805
300 Oyakebaru-iriguchi 720 805
300 Shita-Oyakebaru 721 806
300 Shinzatobira 721 806
300 Nanjo Shiyakusho 726 811