No.94,294
2021/9/1-
for University of the Ryukyus weekday
for Shuri Sta., Tedako-Uranishi Sta. weekday
Route number and notices... 294 294 294 94 294 294 94 294 294 294 294 294 294 294 94 94
Fare Bus stops
¥ Ryudai-kitaguchi Chushajo 730 810 850 920 1000 1100 1210 1415 1455 1530 1605 1650 1735 1825 1915 2000
160 Ryudai campus 733 813 852 923 1002 1102 1213 1417 1457 1532 1607 1652 1737 1827 1917 2001
160 Ryudai Fuzoku Shogakko 736 815 854 924 1004 1104 1214 1419 1459 1534 1609 1654 1738 1828 1918 2003
260 Ryukyu Daigaku Byoin-mae 745 820 859 929 1009 1109 1219 1424 1504 1539 1614 1658 1742 1832 1923 2008
¥ 260 Okinawa Kirisutokyo Tandai-iriguchi 750 823 902 932 1012 1112 1222 1427 1507 1542 1617 1702 1746 1836 1926 2011
160 260 Tanabaru 754 824 903 933 1013 1113 1223 1428 1508 1543 1618 1705 1748 1838 1927 2012
200 260 Tanahara-iriguchi 805 829 908 1018 1118 1433 1513 1548 1623 1710 1752 1842
200 260 Tokusada-iriguchi 806 830 909 1019 1119 1434 1514 1549 1624 1711 1753 1843
200 260 Tedako-Uranishi Sta. 808 832 911 1021 1121 1436 1516 1551 1626 1713 1755 1845
250 390 Okiko-mae ・・・ ・・・ ・・・ 936 ・・・ ・・・ 1226 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1930 2015
250 390 Ishimine Nichome ・・・ ・・・ ・・・ 940 ・・・ ・・・ 1230 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1934 2019
310 390 Joto Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ 942 ・・・ ・・・ 1232 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1936 2021
310 390 Tera Sanchome ・・・ ・・・ ・・・ 943 ・・・ ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1937 2022
350 390 Shuri Sta. ・・・ ・・・ ・・・ 945 ・・・ ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1939 2023