Bus for Miyako Shimojishima airport
2020/6/15-
for Miyako island Mon - Sun
for Miyako Shimojishima airport Mon - Sun
Route number and notices... 9 A 9 A
Fare Bus stops * *
¥ ¥ Miyako Shimojishima airport 1050 1100 ・・・ 1715 1720
190 | Toguchi-no-hama-iriguchi 1057 | ・・・ 1722 |
220 | Iraph Sui-mae 1058 | ・・・ 1723 |
280 | Zuicho-mae 1101 | ・・・ 1726 |
300 | Hashizume Hiroba-mae 1102 | ・・・ 1727 |
480 | Painagama beach-mae 1111 | ・・・ 1736 |
490 600 Matida Shimin Gekijo-mae 1112 1120 ・・・ 1737 1740
500 600 Kosetsu Ichiba-mae 1113 1122 ・・・ 1738 1742
510 600 Shiyakusho-mae 1115 1125 ・・・ 1740 1745
520 | Kita-Kyuyusho-mae 1116 | ・・・ 1741 |
530 | San-A-mae 1117 | ・・・ 1742 |
550 | TSUTAYA-mae 1120 | ・・・ 1745 |
570 | Keisatsusho-mae 1121 | ・・・ 1746 |
590 | Don Quijote-mae 1123 | ・・・ 1748 |
600 | Miyako Jiren-mae 1124 | ・・・ 1749 |
630 | Kuko-iriguchi 1127 | ・・・ 1752 |
650 800 Kuko terminal-mae 1130 1140 ・・・ 1755 1800
700 | Kawamitsu 1138 | ・・・ 1803 |
700 | Okito-mae 1140 | ・・・ 1805 |
700 | Shimoji Yakuba-mae 1141 | ・・・ 1806 |
700 | Uechi-minami 1142 | ・・・ 1807 |
700 900 Miyakojima Tokyu hotel & resorts 1145 1155 ・・・ 1810 1815
800 | Irie ・・・ | ・・・ ・・・ |
800 1000 Hotel sea breeze casual ・・・ 1210 ・・・ ・・・ 1830