Bus for Miyako Shimojishima airport
2021/8/23-
for Miyako island 8/23 - 10/31
for Miyako Shimojishima airport 8/23 - 10/31
Route number and notices... GK 9 BC A BC A 9 BC A 9 BC A 9
Fare Bus stops 323 541 163 613 547
connecting flight arrives at : 1040 ・・・ 1105 ・・・ 1210 ・・・ ・・・ 1355 ・・・ ・・・ 1815 ・・・ ・・・
Miyako Shimojishima airport ・・・ 1105 ・・・ 1125 ・・・ 1230 1235 ・・・ 1420 1420 ・・・ 1835 1840
200 Nakachi-iriguchi ・・・ 1109 ・・・ | ・・・ | 1239 ・・・ | 1424 ・・・ | 1844
200 Tokuyama Shoten-mae ・・・ 1110 ・・・ | ・・・ | 1240 ・・・ | 1425 ・・・ | 1845
250 Toguchi-no-hama-iriguchi ・・・ 1112 ・・・ | ・・・ | 1242 ・・・ | 1427 ・・・ | 1847
300 Iraph Sui-mae ・・・ 1113 ・・・ ・・・ 1243 ・・・ 1428 ・・・ 1848
350 Zuicho-mae ・・・ 1116 ・・・ ・・・ 1246 ・・・ 1431 ・・・ 1851
350 Hashizume Hiroba-mae ・・・ 1117 ・・・ ・・・ 1247 ・・・ 1432 ・・・ 1852
500 Painagama beach-mae ・・・ 1126 ・・・ ・・・ 1256 ・・・ 1441 ・・・ 1901
500 600 Matida Shimin Gekijo-mae ・・・ 1127 ・・・ 1147 ・・・ 1252 1257 ・・・ 1442 1442 ・・・ 1857 1902
500 600 Kosetsu Ichiba-mae ・・・ 1128 ・・・ 1148 ・・・ 1253 1258 ・・・ 1443 1443 ・・・ 1858 1903
500 Ichiba-dori ・・・ 1129 ・・・ ・・・ 1259 ・・・ 1444 ・・・ 1904
500 600 Kitasho-mae ・・・ 1130 ・・・ 1150 ・・・ 1255 1300 ・・・ 1445 1445 ・・・ 1900 1905
500 Kita-Kyuyusho-mae ・・・ 1131 ・・・ ・・・ 1301 ・・・ 1446 ・・・ 1906
550 San-A-mae ・・・ 1132 ・・・ | ・・・ | 1302 ・・・ | 1447 ・・・ | 1907
550 Miyako Yubinkyoku-mae ・・・ 1134 ・・・ | ・・・ | 1304 ・・・ | 1449 ・・・ | 1909
550 TSUTAYA-mae ・・・ 1135 ・・・ | ・・・ | 1305 ・・・ | 1450 ・・・ | 1910
600 Keisatsusho-mae ・・・ 1136 ・・・ | ・・・ | 1306 ・・・ | 1451 ・・・ | 1911
600 Miyakojima Shiyakusho ・・・ 1137 ・・・ | ・・・ | 1307 ・・・ | 1452 ・・・ | 1912
600 Don Quijote-mae ・・・ 1139 ・・・ ・・・ 1309 ・・・ 1454 ・・・ 1914
600 Miyako Jiren-mae ・・・ 1140 ・・・ ・・・ 1310 ・・・ 1455 ・・・ 1915
650 Kuko-iriguchi ・・・ 1143 ・・・ ・・・ 1313 ・・・ 1458 ・・・ 1918
650 800 Miyako airport ・・・ 1146 ・・・ 1205 ・・・ 1310 1316 ・・・ 1500 1501 ・・・ 1915 1921
700 Kawamitsu ・・・ 1154 ・・・ ・・・ 1324 ・・・ 1509 ・・・ 1929
700 Okito-mae ・・・ 1156 ・・・ ・・・ 1326 ・・・ 1511 ・・・ 1931
700 Shimoji Yakuba-mae ・・・ 1157 ・・・ ・・・ 1327 ・・・ 1512 ・・・ 1932
700 Uechi-minami ・・・ 1158 ・・・ ・・・ 1328 ・・・ 1513 ・・・ 1933
700 900 Miyakojima Tokyu hotel & resorts ・・・ 1201 ・・・ 1220 ・・・ 1325 1331 ・・・ 1515 1516 ・・・ 1930 1936
1000 Shigira seven miles resort ・・・ ・・・ ・・・ 1235 ・・・ 1340 ・・・ ・・・ 1530 ・・・ ・・・ 1945 ・・・